Blog 2018-07-25T09:52:26+00:00

Crveno vino

јул 25th, 2018|

Crveno vino " Vino, vino rumeno, srce moje plameno, vino pijem žeđ se pojačava, a moja se ljubav rasplamsava. " Srce, ljubav i vino su neodvojivi. Njihova međusobna uslovljenost je tolika da oni jednostavno pretstavljaju jedan neraskidivi začarani krug. U tom krugu sve ima svoje [...]